Search
Thứ 2, 09/01/2017, 11:28 AM

"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ

"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ

(Congtin.net) - Sau khi tuyển chọn gắt gao từng con trong hàng ngàn con côn trùng còn sống khỏe mạnh, anh Điền sẽ tiêm tế bào nấm vào cơ thể chúng. Những con côn trùng này sẽ trở thành những cơ thể, hình dáng mới, có giá trị cao hơn gấp nhiều lần.

"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ

"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ "Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ

Anh Điền thông tin thêm: “Sau khi tiêm tế bào nấm vào, tằm và nhộng tằm phải luôn vận động để đào thải tế bào nấm ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh sinh tồn kéo dài hàng tuần có khi hàng tháng trời, tế bào nấm sẽ thắng và giết được con tằm và nhộng tằm. Cuối cùng, cơ thể con côn trùng này sẽ phát triển thành cơ thể, hình dáng mới, gọi nôm na là tằm trùng thảo và nhộng trùng thảo”.

"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ "Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ

"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ "Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ

"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ "Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ

"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ "Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ

 “ của tôi là tái tạo một cơ thể mới (tằm trùng thảo, nhộng trùng thảo…) từ con côn trùng sống tự nhiên. Quy trình làm này rất khó, phức tạp và tốn nhiều công sức nên sản phẩm bán ra có giá là khoảng 150 triệu đồng/kg hoặc từ 50.000-70.000 đồng/con” – anh Điền nhấn mạnh

Nguồn Dân Việt.+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
0.79015 sec| 821.078 kb