Search
Thứ 3, 01/11/2016, 08:22 AM

Công ty đứng sau tỷ phú Trịnh Văn Quyết tăng lãi gấp 3 lần

Công ty đứng sau tỷ phú Trịnh Văn Quyết tăng lãi gấp 3 lần

Sau 7 ngày xin gia hạn thời gian nộp tài chính quý, ROS báo lãi hơn 200 tỷ trong 9 tháng, tăng gần 170% so với cùng kỳ năm 2015.

Công ty đứng sau tỷ phú Trịnh Văn Quyết tăng lãi gấp 3 lần

 

Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ Công ty cổ phần xây dựng Faros cho biết, đơn vị này đạt mức lãi gần 70 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2015. Lũy kế trong 3 quý, công ty mẹ ROS đạt doanh thu tăng 300% và lợi nhuận sau thuế tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại bảng cân đối kế toán của công ty mẹ, giá trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh, từ mức 238 tỷ đồng đầu năm đã tăng lên mức 1.569,5 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2016. Chỉ số hàng tồn kho của ROS cũng tăng gấp 4 lần, vượt 1.240 tỷ đồng.

Phần báo cáo hợp nhất của ROS cũng cho kết quả tương tự khi doanh nghiệp này tăng lãi so với cùng kỳ quý III/2015 khoảng 50%. Lợi nhuận hợp nhất trong 3 quý đạt 232 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong giải trình báo cáo hợp nhất của Faros, việc gia tăng doanh thu chủ yếu do công ty mẹ và công ty con đã thi công và ký được hồ sơ xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành thuộc một số dự án có giá trị lớn.

Theo Soha+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
0.75729 sec| 798.461 kb