Search
Chủ nhật , 08/01/2017, 13:22 PM

2 tấn nội tạng có mùi được tẩy trắng chuẩn bị đem bán

2 tấn nội tạng có mùi được tẩy trắng chuẩn bị đem bán

Các đối tượng thừa nhân, nội tạng được mua trôi nổi nhiều nơi, sau khi ngâm hóa chất tẩy trắng sẽ được bán lại cho các tiểu thương với giá 25 ngàn đồng/ký, còn phèo bán 5 ngàn đồng/ký cho những người nuôi cá...+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
0.95874 sec| 768.344 kb